Esteu aquí

NOTÍCIES

27/07/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA DIGITALITZACIÓ, TRANSFORAMCIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DELS MUNICIPIS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Ulldemolins una subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat, amb un import total de 5.130 € per dur a terme les següents línies de treball:

 • Tipus A: Subvenció de 950€ per a la capacitació ciutadana contra la bretxa digital a Ulldemolins.
 • Tipus B: Subvenció de 1.425 € per a l’adquisició d’equipament de projecció.
 • Tipus C: Subvenció de 2.755€ per al manteniment de les polítiques de seguretat en compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat.

28/03/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A LA PROGRAMACIÓ CULTURAL

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció d'11.264,72 euros per a la programació cultural del municipi.

08/02/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER LA REFORMA DELS LAVABOS DE L'ESCOLA

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 23.995,15 € euros per la reforma i adaptació dels lavabos de l'escola, dins del PAM 2021.

31/01/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A LA SALUT PÚBLICA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 28.039,66 euros per generar entorns més resilients, segurs i saludables, dins la convocatòria de salut pública de 2022.

08/11/2022

AJUT PER A L'HABILITACIÓ I CONDICIONAMENT DELS APARCAMENTS DE LES ERMITES

L'Ajuntament d'Ulldemolins ha rebut un ajut de 26.667,32 € (43% PDR, 57% DACC) a l’empara de la RESOLUCIÓ ACC/2603/2021, de 4 d'agost, de convocatòria anticipada per a l'any 2022 de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01), per l’actuació d'habilitació i condicionament de les zones d'aparcament de la zona de les ermites d'Ulldemolins.

 

 

25/10/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I L'ACCIÓ CLIMÀTICA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció per a la transició energètica i l'acció climàtica, dins la convocatòria de l'any 2022, per a les següents línies d'acció:

 • Per a la prevenció d'incendis forestals: 6.823,88 euros
 • Per al  desenvolupament de Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) : 19.374 euros
 • Per a instal·lacions de producció d'energia tèrmica alimentades amb biomassa: 11.588,10 euros
 • Per al foment de la recollida selectiva de residus: 8.258,06 euros

NOTÍCIES

27/07/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA DIGITALITZACIÓ, TRANSFORAMCIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DELS MUNICIPIS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Ulldemolins una subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat, amb un import total de 5.130 € per dur a terme les següents línies de treball:

 • Tipus A: Subvenció de 950€ per a la capacitació ciutadana contra la bretxa digital a Ulldemolins.
 • Tipus B: Subvenció de 1.425 € per a l’adquisició d’equipament de projecció.
 • Tipus C: Subvenció de 2.755€ per al manteniment de les polítiques de seguretat en compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat.

28/03/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A LA PROGRAMACIÓ CULTURAL

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció d'11.264,72 euros per a la programació cultural del municipi.

08/02/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER LA REFORMA DELS LAVABOS DE L'ESCOLA

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 23.995,15 € euros per la reforma i adaptació dels lavabos de l'escola, dins del PAM 2021.

31/01/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A LA SALUT PÚBLICA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 28.039,66 euros per generar entorns més resilients, segurs i saludables, dins la convocatòria de salut pública de 2022.

08/11/2022

AJUT PER A L'HABILITACIÓ I CONDICIONAMENT DELS APARCAMENTS DE LES ERMITES

L'Ajuntament d'Ulldemolins ha rebut un ajut de 26.667,32 € (43% PDR, 57% DACC) a l’empara de la RESOLUCIÓ ACC/2603/2021, de 4 d'agost, de convocatòria anticipada per a l'any 2022 de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01), per l’actuació d'habilitació i condicionament de les zones d'aparcament de la zona de les ermites d'Ulldemolins.

 

 

25/10/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I L'ACCIÓ CLIMÀTICA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció per a la transició energètica i l'acció climàtica, dins la convocatòria de l'any 2022, per a les següents línies d'acció:

 • Per a la prevenció d'incendis forestals: 6.823,88 euros
 • Per al  desenvolupament de Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) : 19.374 euros
 • Per a instal·lacions de producció d'energia tèrmica alimentades amb biomassa: 11.588,10 euros
 • Per al foment de la recollida selectiva de residus: 8.258,06 euros