Esteu aquí

NOTÍCIES

08/11/2022

AJUT PER A L'HABILITACIÓ I CONDICIONAMENT DELS APARCAMENTS DE LES ERMITES

L'Ajuntament d'Ulldemolins ha rebut un ajut de 26.667,32 € (43% PDR, 57% DACC) a l’empara de la RESOLUCIÓ ACC/2603/2021, de 4 d'agost, de convocatòria anticipada per a l'any 2022 de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01), per l’actuació d'habilitació i condicionament de les zones d'aparcament de la zona de les ermites d'Ulldemolins.

 

 

25/10/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I L'ACCIÓ CLIMÀTICA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció per a la transició energètica i l'acció climàtica, dins la convocatòria de l'any 2022, per a les següents línies d'acció:

  • Per a la prevenció d'incendis forestals: 6.823,88 euros
  • Per al  desenvolupament de Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) : 19.374 euros
  • Per a instal·lacions de producció d'energia tèrmica alimentades amb biomassa: 11.588,10 euros
  • Per al foment de la recollida selectiva de residus: 8.258,06 euros

21/10/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER RESTABLIR BENS AFECTATS PER FENÒMENS METEOROLÒGICS EXCEPCIONALS 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 4.712,95 euros per la pavimentació del carrer Portal del Roser, fins al camí de les Ermites, i una subvenció de 7.409,02 euros, per la substitució d'un tram del clavegueram del carrer Sant Roc, dins la convocatòria de subvencions per restablir els béns  i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals de l'any 2022.

19/09/2022

PUBLICACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LES CORPORACIONS LOCALS 2020

D’acord amb el que preveuen l’article 44 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 24 de maig del 2011, s’ha publicat al lloc web de la Sindicatura l’informe 13/2022, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2020.
S'hi pot accedir a través del següent enllaç:
 
 

14/09/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER FENÒMENS METEOROLÒGICS EXCEPCIONALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 24.960,06 euros, dins la convocatòria 2021 per fenòmens meteorològics excepcionals, per la restitució de les cobertes de la zona de les ermites malmeses per la borrasca Filomena.

05/09/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER FENÒMENS METEOROLÒGICS EXCEPCIONALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 43.464,68 euros, dins la convocatòria 2021 per fenòmens meteorològics excepcionals, per la restitució dels carrers del nucli urbà malmesos per la borrasca Filomena.

 

NOTÍCIES

08/11/2022

AJUT PER A L'HABILITACIÓ I CONDICIONAMENT DELS APARCAMENTS DE LES ERMITES

L'Ajuntament d'Ulldemolins ha rebut un ajut de 26.667,32 € (43% PDR, 57% DACC) a l’empara de la RESOLUCIÓ ACC/2603/2021, de 4 d'agost, de convocatòria anticipada per a l'any 2022 de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01), per l’actuació d'habilitació i condicionament de les zones d'aparcament de la zona de les ermites d'Ulldemolins.

 

 

25/10/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I L'ACCIÓ CLIMÀTICA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció per a la transició energètica i l'acció climàtica, dins la convocatòria de l'any 2022, per a les següents línies d'acció:

  • Per a la prevenció d'incendis forestals: 6.823,88 euros
  • Per al  desenvolupament de Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) : 19.374 euros
  • Per a instal·lacions de producció d'energia tèrmica alimentades amb biomassa: 11.588,10 euros
  • Per al foment de la recollida selectiva de residus: 8.258,06 euros

21/10/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER RESTABLIR BENS AFECTATS PER FENÒMENS METEOROLÒGICS EXCEPCIONALS 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 4.712,95 euros per la pavimentació del carrer Portal del Roser, fins al camí de les Ermites, i una subvenció de 7.409,02 euros, per la substitució d'un tram del clavegueram del carrer Sant Roc, dins la convocatòria de subvencions per restablir els béns  i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals de l'any 2022.

19/09/2022

PUBLICACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LES CORPORACIONS LOCALS 2020

D’acord amb el que preveuen l’article 44 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 24 de maig del 2011, s’ha publicat al lloc web de la Sindicatura l’informe 13/2022, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2020.
S'hi pot accedir a través del següent enllaç:
 
 

14/09/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER FENÒMENS METEOROLÒGICS EXCEPCIONALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 24.960,06 euros, dins la convocatòria 2021 per fenòmens meteorològics excepcionals, per la restitució de les cobertes de la zona de les ermites malmeses per la borrasca Filomena.

05/09/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER FENÒMENS METEOROLÒGICS EXCEPCIONALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 43.464,68 euros, dins la convocatòria 2021 per fenòmens meteorològics excepcionals, per la restitució dels carrers del nucli urbà malmesos per la borrasca Filomena.