Esteu aquí

NOTÍCIES

19/09/2022

PUBLICACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LES CORPORACIONS LOCALS 2020

D’acord amb el que preveuen l’article 44 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 24 de maig del 2011, s’ha publicat al lloc web de la Sindicatura l’informe 13/2022, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2020.
S'hi pot accedir a través del següent enllaç:
 
 

14/09/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER FENÒMENS METEOROLÒGICS EXCEPCIONALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 24.960,06 euros, dins la convocatòria 2021 per fenòmens meteorològics excepcionals, per la restitució de les cobertes de la zona de les ermites malmeses per la borrasca Filomena.

05/09/2022

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CORRESPONENTS AL PAM 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins les següents subvencions corresponents al PAM de l'anualitat 2022:

  • Subvenció per a despeses corrents, amb un import de 24.000 euros.
  • Subvenció per a la segona fase de l'enllumenat públic, amb un import de 55.108,79 euros.

 

05/09/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER FENÒMENS METEOROLÒGICS EXCEPCIONALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 43.464,68 euros, dins la convocatòria 2021 per fenòmens meteorològics excepcionals, per la restitució dels carrers del nucli urbà malmesos per la borrasca Filomena.

 

01/07/2022

Concessió de la gestió del bar del Centre Cívic d'Ulldemolins.

L'Ajuntament d'Ulldemolins obre procés públic per a la concessió de la gestió del bar del Centre Cívic d'Ulldemolins.

Tota la informació es troba a disposició de les persones interessades al tauler de l'ajuntament, a la plataforma en línia de contractació pública, així com al web municipal www.ulldemolins.cat.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 8 d'agost de 2022.

Per a més informació, contactar amb l'ajuntament.

29/06/2022

CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'OPERARI/ÀRIA DE NETEJA A L'AJUNTAMENT D'ULLDEMOLINS

L'Ajuntament d'Ulldemolins ha aprovat la constitució d'una borsa d'ocupació per cobrir possibles vacants temporals que succeeixin en els llocs de treball d’operari/a de neteja de les dependències municipals d'aquest Ajuntament.

Accès decret 93-2022

NOTÍCIES

19/09/2022

PUBLICACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LES CORPORACIONS LOCALS 2020

D’acord amb el que preveuen l’article 44 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 24 de maig del 2011, s’ha publicat al lloc web de la Sindicatura l’informe 13/2022, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2020.
S'hi pot accedir a través del següent enllaç:
 
 

14/09/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER FENÒMENS METEOROLÒGICS EXCEPCIONALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 24.960,06 euros, dins la convocatòria 2021 per fenòmens meteorològics excepcionals, per la restitució de les cobertes de la zona de les ermites malmeses per la borrasca Filomena.

05/09/2022

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CORRESPONENTS AL PAM 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins les següents subvencions corresponents al PAM de l'anualitat 2022:

  • Subvenció per a despeses corrents, amb un import de 24.000 euros.
  • Subvenció per a la segona fase de l'enllumenat públic, amb un import de 55.108,79 euros.

 

05/09/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER FENÒMENS METEOROLÒGICS EXCEPCIONALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 43.464,68 euros, dins la convocatòria 2021 per fenòmens meteorològics excepcionals, per la restitució dels carrers del nucli urbà malmesos per la borrasca Filomena.

 

01/07/2022

Concessió de la gestió del bar del Centre Cívic d'Ulldemolins.

L'Ajuntament d'Ulldemolins obre procés públic per a la concessió de la gestió del bar del Centre Cívic d'Ulldemolins.

Tota la informació es troba a disposició de les persones interessades al tauler de l'ajuntament, a la plataforma en línia de contractació pública, així com al web municipal www.ulldemolins.cat.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 8 d'agost de 2022.

Per a més informació, contactar amb l'ajuntament.

29/06/2022

CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'OPERARI/ÀRIA DE NETEJA A L'AJUNTAMENT D'ULLDEMOLINS

L'Ajuntament d'Ulldemolins ha aprovat la constitució d'una borsa d'ocupació per cobrir possibles vacants temporals que succeeixin en els llocs de treball d’operari/a de neteja de les dependències municipals d'aquest Ajuntament.

Accès decret 93-2022