Esteu aquí

NOTÍCIES

07/09/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER L'ADQUISICIÓ DE MATERIAL TECNOLÒGIC

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 16.659,01 euros per l'adquisició de material tecnològic per als equipaments municipals.

13/08/2021

SUBVENCIONS DESTINADES AL FINANÇAMENT D'ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D'INCENDIS FORESTALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 8.015,67 euros per al manteniment de franja de baixa càrrega de combustible al camí municipal de Sant Antoni al bosc municipal d’Ulldemolins. Aquesta concessió forma part de les subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals.

30/06/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA REFORMA D'HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 8.502,93 euros per a la substitució de les finestres a l'avinguda Catalunya, número 1 d'Ulldemolins. Aquesta concessió forma part de les ajudes per a inversions en habitatges de titularitat municipal de l'any 2020.

17/05/2021

Concessió de gestió i explotació de l'àrea de lleure i refugi de l'Ermita de Sant Antoni

S'informa que l'Ajuntament treu a concurs públic la concessió de gestió i explotació de l'àrea de lleure i refugi de l'Ermita de Sant Antoni. Tota la informació es pot trobar a:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=81695331&lawType= o al document adjunt.

Les bases també estan exposades al taulell d'anuncis de l'ajuntament. Les persones interessades poden presentar ofertes a les oficines de l'Ajuntament, en horari de dilluns a divendres de 9a 14h, dins del termini de 15 dies naturals, dies comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de contractant, és a dir des d'avui mateix. Per a qualsevol informació addicional o resoldre dubtes, no dubteu a posar-vos en contacte amb l'ajuntament.

plec_de_clausules.pdf (ulldemolins.cat)

25/02/2021

SUBVENCIÓ DEL DEP. DE CULTURA PER RESOLDRE ELS DANYS A LES COVES DEL FEM PRODUÏTS PELS AIGUATS

L'ajuntament d'Ulldemolins ha rebut, amb el suport del Departament de Cultura, una subvenció de 10.000 euros per una intervenció realitzada l'any 2020, amb la finalitat de resoldre els danys produïts pels aiguats d'octubre de 2019 al jaciment arqueològic de les Coves del Fem d'Ulldemolins.

18/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DEL PAM 2020 PER L'ADEQUACIÓ D'ESPAIS MUNICIPALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 17.419,23 euros per l'adequació dels baixos de l'ajuntament dins del PAM 2020.

NOTÍCIES

07/09/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER L'ADQUISICIÓ DE MATERIAL TECNOLÒGIC

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 16.659,01 euros per l'adquisició de material tecnològic per als equipaments municipals.

13/08/2021

SUBVENCIONS DESTINADES AL FINANÇAMENT D'ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D'INCENDIS FORESTALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 8.015,67 euros per al manteniment de franja de baixa càrrega de combustible al camí municipal de Sant Antoni al bosc municipal d’Ulldemolins. Aquesta concessió forma part de les subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals.

30/06/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA REFORMA D'HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 8.502,93 euros per a la substitució de les finestres a l'avinguda Catalunya, número 1 d'Ulldemolins. Aquesta concessió forma part de les ajudes per a inversions en habitatges de titularitat municipal de l'any 2020.

17/05/2021

Concessió de gestió i explotació de l'àrea de lleure i refugi de l'Ermita de Sant Antoni

S'informa que l'Ajuntament treu a concurs públic la concessió de gestió i explotació de l'àrea de lleure i refugi de l'Ermita de Sant Antoni. Tota la informació es pot trobar a:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=81695331&lawType= o al document adjunt.

Les bases també estan exposades al taulell d'anuncis de l'ajuntament. Les persones interessades poden presentar ofertes a les oficines de l'Ajuntament, en horari de dilluns a divendres de 9a 14h, dins del termini de 15 dies naturals, dies comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de contractant, és a dir des d'avui mateix. Per a qualsevol informació addicional o resoldre dubtes, no dubteu a posar-vos en contacte amb l'ajuntament.

plec_de_clausules.pdf (ulldemolins.cat)

25/02/2021

SUBVENCIÓ DEL DEP. DE CULTURA PER RESOLDRE ELS DANYS A LES COVES DEL FEM PRODUÏTS PELS AIGUATS

L'ajuntament d'Ulldemolins ha rebut, amb el suport del Departament de Cultura, una subvenció de 10.000 euros per una intervenció realitzada l'any 2020, amb la finalitat de resoldre els danys produïts pels aiguats d'octubre de 2019 al jaciment arqueològic de les Coves del Fem d'Ulldemolins.

18/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DEL PAM 2020 PER L'ADEQUACIÓ D'ESPAIS MUNICIPALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 17.419,23 euros per l'adequació dels baixos de l'ajuntament dins del PAM 2020.