Esteu aquí

PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA

 

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat trobareu tota la informació sobre l’Ajuntament per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta Llei.

https://www.seu-e.cat/ca/web/ulldemolins/govern-obert-i-transparencia/