Esteu aquí

NOTÍCIES

18/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DEL PAM 2020 PER L'ADEQUACIÓ D'ESPAIS MUNICIPALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 17.419,23 euros per l'adequació dels baixos de l'ajuntament dins del PAM 2020.

17/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER REFORMES AL CONSULTORI MÈDIC

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 936,90 euros per la reparació de la xarxa de sanejament del consultori mèdic municipal l'any 2020.

17/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA L'ANY 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 976,15 euros per actuacions de protecció de la salut pública pel control de plagas i animals peridomèstics.

17/02/2021

SUBVENCIÓ DEL PAM 2020 PER L'ARRANJAMENT DELS ACCESSOS AL MUNICIPI

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 9.094,61 euros per l'arranjament dels accessos a Ulldemolins al carrer Fontalba.

17/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS D'INTERÈS CIUTADÀ DE CARÀCTER SINGULAR

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 5.424,42 euros per la realització d'activitats culturals de caràcter singular durant l'any 2020: les actuacions incloses al programa "Pobles de Circ" i el concert d'Heura Gaya, el marc del Festival Terrer.

17/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER REFORMES A LA CASA DEL CONSULTORI MÈDIC

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 8.502,93 euros per la substitució de les finestres de la casa del consultori mèdic municipal.

NOTÍCIES

18/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DEL PAM 2020 PER L'ADEQUACIÓ D'ESPAIS MUNICIPALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 17.419,23 euros per l'adequació dels baixos de l'ajuntament dins del PAM 2020.

17/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER REFORMES AL CONSULTORI MÈDIC

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 936,90 euros per la reparació de la xarxa de sanejament del consultori mèdic municipal l'any 2020.

17/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA L'ANY 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 976,15 euros per actuacions de protecció de la salut pública pel control de plagas i animals peridomèstics.

17/02/2021

SUBVENCIÓ DEL PAM 2020 PER L'ARRANJAMENT DELS ACCESSOS AL MUNICIPI

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 9.094,61 euros per l'arranjament dels accessos a Ulldemolins al carrer Fontalba.

17/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS D'INTERÈS CIUTADÀ DE CARÀCTER SINGULAR

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 5.424,42 euros per la realització d'activitats culturals de caràcter singular durant l'any 2020: les actuacions incloses al programa "Pobles de Circ" i el concert d'Heura Gaya, el marc del Festival Terrer.

17/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER REFORMES A LA CASA DEL CONSULTORI MÈDIC

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 8.502,93 euros per la substitució de les finestres de la casa del consultori mèdic municipal.