Esteu aquí

NOTÍCIES

17/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS D'INTERÈS CIUTADÀ DE CARÀCTER SINGULAR

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 5.424,42 euros per la realització d'activitats culturals de caràcter singular durant l'any 2020: les actuacions incloses al programa "Pobles de Circ" i el concert d'Heura Gaya, el marc del Festival Terrer.

17/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER REFORMES AL CONSULTORI MÈDIC

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 936,90 euros per la reparació de la xarxa de sanejament del consultori mèdic municipal l'any 2020.

27/01/2021

SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA PER A LA DINAMITZACIÓ TERRITORIAL

L’Ajuntament d’Ulldemolins ha estat beneficiari de la subvenció per a la Dinamització territorial 2018-2019 del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, amb núm. d’expedient PRE076/19/00423, per a la realització de les següents obres: ARRANJAMENT DELS ACCESSOS A ULLDEMOLINS – CARRER DE FONTALBA i ADEQUACIÓ DELS BAIXOS DE L’AJUNTAMENT.
L’import total de la subvenció ha estat de 39.708,48 €.

23/12/2020

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE CARÀCTER EXCEPCIONAL 2019

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins la quantitat de 14.770,70 euros per la reparació d'incidències a la xarxa de sanejament, dins del programa d 'ajudes de caràcter excepcional de l'any 2019.

11/12/2020

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ EN MATÈRIA DE CULTURA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 7.000 euros en matèria de cultura per a l'any 2020.

03/12/2020

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 5.424,42 euros per a activitats culturals singulars, consistents en els següents actes: el Concert In Nomine «el món de Jaume Amigó», a l’església de Sant Jaume el dia 25 de juliol, la participació en el programa “Poble de Circ”, que ens ha permès gaudir d’espectacles de circ de renom, i el concert d'Heura Gaya a l'ermita del Loreto el dia 20 d'octubre, en el marc del Festival Terrer.

NOTÍCIES

17/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS D'INTERÈS CIUTADÀ DE CARÀCTER SINGULAR

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 5.424,42 euros per la realització d'activitats culturals de caràcter singular durant l'any 2020: les actuacions incloses al programa "Pobles de Circ" i el concert d'Heura Gaya, el marc del Festival Terrer.

17/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER REFORMES AL CONSULTORI MÈDIC

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 936,90 euros per la reparació de la xarxa de sanejament del consultori mèdic municipal l'any 2020.

27/01/2021

SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA PER A LA DINAMITZACIÓ TERRITORIAL

L’Ajuntament d’Ulldemolins ha estat beneficiari de la subvenció per a la Dinamització territorial 2018-2019 del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, amb núm. d’expedient PRE076/19/00423, per a la realització de les següents obres: ARRANJAMENT DELS ACCESSOS A ULLDEMOLINS – CARRER DE FONTALBA i ADEQUACIÓ DELS BAIXOS DE L’AJUNTAMENT.
L’import total de la subvenció ha estat de 39.708,48 €.

23/12/2020

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE CARÀCTER EXCEPCIONAL 2019

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins la quantitat de 14.770,70 euros per la reparació d'incidències a la xarxa de sanejament, dins del programa d 'ajudes de caràcter excepcional de l'any 2019.

11/12/2020

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ EN MATÈRIA DE CULTURA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 7.000 euros en matèria de cultura per a l'any 2020.

03/12/2020

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 5.424,42 euros per a activitats culturals singulars, consistents en els següents actes: el Concert In Nomine «el món de Jaume Amigó», a l’església de Sant Jaume el dia 25 de juliol, la participació en el programa “Poble de Circ”, que ens ha permès gaudir d’espectacles de circ de renom, i el concert d'Heura Gaya a l'ermita del Loreto el dia 20 d'octubre, en el marc del Festival Terrer.