Esteu aquí

NOTÍCIES

07/10/2020

AJUTS MUNICIPALS DE SUPORT AL COMERÇ I SERVEIS DE PROXIMITAT AFECTATS PER LA COVID-19

L'ajuntament d'Ulldemolins obre la convocatòria per sol·licitar subvencions de suport al comerç i serveis de proximitat afectats per la Covid-19.
La finalitat d'aquests ajuts és impulsar la represa i el manteniment de l’activitat econòmica d'Ulldemolins, contribuir a corregir la situació que ha obligat a tancar, suspendre o reduir activitats econòmiques. En concret, consisteixen en sufragar part dels tributs generats al municipi:
1- 25% Taxa recollida d’escombraries corresponent a l’any 2020.
2- 100% Taxa clavegueram corresponent a l’any 2020
Les sol·licituds es podran presentar en un termini de 30 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).
Trobareu les bases al document adjunt.
http://www.ulldemolins.cat/sites/default/files/arxius/noticies/bases_aju...

10/06/2020

SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ DE L'ANY AMIGÓ

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 8.858 euros per les activitats de consolidació de l'Any Amigó 2019.

05/06/2020

Concessió del bar de la piscina 2020

Publiquem les bases aprovades per a la concessió del bar de la piscina, al Poliesportiu Municipal.

També es troben exposades al públic al tauló d'anuncis de l'ajuntament i a l'ebando muncipial.

Les persones interessades poden fer arribar la sol.licitud a l'ajuntament fins el 18 de juny de 2020.

Restem a la disposició de tothom que estigui interessat en aquesta convocatòria per resoldre dubtes i atendre consultes.

Atentament

L'Ajuntament

05/05/2020

SUBVENCIÓ PEXI 2017

La Diputació de Tarragona han concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 3.181,10 € per la reparació i millora de la xarxa de clavegueram del casc antic dins la convocatòria del PEXI 2017.

16/01/2020

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A LA INVERSIÓ EN LOCALS MUNICIPALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 5.000 euros per la 1a fase de rehabilitació estructural de l'ermita de Santa Magdalena, dins la convocatòria de 2018 destinada a inversions en equipaments municipals.

18/12/2019

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA

La Diputació de Tarragona, de conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins, una subvenció de 4.155,56 euros destinada al control i la millora de l'aigua de consum humà, dins la convocatòria de l'any 2019.

NOTÍCIES

07/10/2020

AJUTS MUNICIPALS DE SUPORT AL COMERÇ I SERVEIS DE PROXIMITAT AFECTATS PER LA COVID-19

L'ajuntament d'Ulldemolins obre la convocatòria per sol·licitar subvencions de suport al comerç i serveis de proximitat afectats per la Covid-19.
La finalitat d'aquests ajuts és impulsar la represa i el manteniment de l’activitat econòmica d'Ulldemolins, contribuir a corregir la situació que ha obligat a tancar, suspendre o reduir activitats econòmiques. En concret, consisteixen en sufragar part dels tributs generats al municipi:
1- 25% Taxa recollida d’escombraries corresponent a l’any 2020.
2- 100% Taxa clavegueram corresponent a l’any 2020
Les sol·licituds es podran presentar en un termini de 30 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).
Trobareu les bases al document adjunt.
http://www.ulldemolins.cat/sites/default/files/arxius/noticies/bases_aju...

10/06/2020

SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ DE L'ANY AMIGÓ

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 8.858 euros per les activitats de consolidació de l'Any Amigó 2019.

05/06/2020

Concessió del bar de la piscina 2020

Publiquem les bases aprovades per a la concessió del bar de la piscina, al Poliesportiu Municipal.

També es troben exposades al públic al tauló d'anuncis de l'ajuntament i a l'ebando muncipial.

Les persones interessades poden fer arribar la sol.licitud a l'ajuntament fins el 18 de juny de 2020.

Restem a la disposició de tothom que estigui interessat en aquesta convocatòria per resoldre dubtes i atendre consultes.

Atentament

L'Ajuntament

05/05/2020

SUBVENCIÓ PEXI 2017

La Diputació de Tarragona han concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 3.181,10 € per la reparació i millora de la xarxa de clavegueram del casc antic dins la convocatòria del PEXI 2017.

16/01/2020

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A LA INVERSIÓ EN LOCALS MUNICIPALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins una subvenció de 5.000 euros per la 1a fase de rehabilitació estructural de l'ermita de Santa Magdalena, dins la convocatòria de 2018 destinada a inversions en equipaments municipals.

18/12/2019

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA

La Diputació de Tarragona, de conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, ha concedit a l'Ajuntament d'Ulldemolins, una subvenció de 4.155,56 euros destinada al control i la millora de l'aigua de consum humà, dins la convocatòria de l'any 2019.